ثبت شرکت سهامی خاص

 

 ثبت شرکت های سهامی خاص

تعریف شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص نوعی شرکت سهامی است که سهام آن قابل داد و ستد در بورس اوراق بهادار نیست ولی توسط مردم به راحتی قابل معامله است. حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص 3 نفر و حداقل سرمایه در زمان تاسیس 1000000 ریال بوده و سرمایه شرکت به سهام مساوی تقسیم می‌گردد. در خصوص حداقل تعداد اعضاء هیات مدیره مقرراتی وضع نگردیده است.

مجامع عمومی شرکت های سهامی خاص

شرکت‌های سهامی دارای ارکان تصمیم گیرنده بوده که از جمله این ارکان تصمیم گیرنده مجامع عمومی است. مجامع عمومی، از اجتماع  سهامداران شرکت و مجموع اشخاصی است که شخصیت حقوقی شرکت را بوجود آورده‌اند.
مجمع عمومی بالاترین مرکز قدرت شرکت و تعیین کننده مقررات آن است. حدود وظایف این مجامع با هم متفاوت است:
مجمع عمومی عادی (امور معمول و متداول شرکت بعهده این مجمع می باشد)
مجمع عمومی فوق العاده (اموری مانند انحلال شرکت و هر نوع تغییر در اساسنامه)
مجمع عمومی موسس (تصویب اساسنامه، تعیین اولین مدیران و بازرسان و کلیه امور مربوط به تاسیس شرکت)
حد نصاب تشکیل مجمع عمومی از این قرار است:
در نوبت اول دارندگان بیش از نصف + دارندگان سهام باید در جلسه حضور داشته باشند، در صورتی که در نوبت اول این میزان حاصل نشد در نوبت بعدی مجمع عمومی فوق‌العاده و موسس با حداقل یک سوم سهام شرکت تشکیل می‌شود و مجمع عمومی عادی با هر تعداد سهامی که مالکین آنها در جلسه حضور دارند.

هیئت مدیره شرکت های سهامی خاص

هر شرکت سهامی بوسیله عده‌ای از سهامداران که قانون عنوان هیات مدیره به آنها داده، اداره می‌شود.

هیات مدیره، مقام تصمیم گیری و اجرایی شرکت است.

انتخاب مدیران بوسیله مجمع عمومی عادی صورت می گیرد، اما می توان اولین مدیران شرکت را بوسیله مجمع عمومی موسس انتخاب کرد

 • مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص

 • • دونسخه اظهارنامه تکمیل شده با امضاء موسسین
  • دونسخه اساسنامه تکمیل شده با امضاء موسسین
  • تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام‌های پیشنهادی
  • اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط به هنگام ثبت ( در صورت نیاز)
  • دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین با امضاء موسسین
  • دونسخه صورت جلسه هیأت مدیره با امضاء تمامی اعضای هیات مدیره
  • اصل وکالت‌نامه وکیل دادگستری در صورت نیاز به وکیل برای ثبت شرکت
  • گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و بازرسان
  • تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت از جمله صفحه اول شناسنامه و کارت ملی سهامداران، مدیران، و بازرسان
  • اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی ( حداقل 35% سرمایه ) در حساب شرکت در شرف تاسیس همراه با فیش پرداختی

تعیین نام شرکت

بتدا باید چهار نام پیشنهادی برای شرکت انتخاب، فرم انتخاب نام تکمیل شده و به قسمت تعیین نام جهت استعلام نام شرکت از اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ارائه شود.
تذکر: موارد ذیل در تعیین نام رعایت گردد.
• عدد نباشد.
• لاتین نباشد.
• مفرد و از دو کلمه کمتر نباشد.
• اسامی پیشنهادی سابقه ثبت نداشته باشد.
• از نام، نام خانوادگی و اسامی خاص استفاده نگردد.
• دارای معنا و مفهوم بوده و با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد.
• از کلماتی نظیر ایران، جهان، شاهد، شهید، مرکز، بنیاد، سازمان، اسامی متبرکه، آزاده، جانباز، بهزیست، نظام، انتظام، دادگستر، موزه، تکنیک، الکترو، خدمات خودروئی، تکنولوژی، مختصات کامپیوتری، پلی، پاریز، اینترنت، کارگشا، چند منظور، گمرک، پاستور، هیمالیا، بوف، آی تک، کیش و نیرو انسانی استفاده نگردد.